Biała Podlaska,

wtorek, 28 lipca 2015

Historia portu lotniczego

"LOTNISKO - PROJEKT >> Historia lotniska w Białej Podlaskiej
Historia Lotniska w Białej Podlaskiej


1924 – założenie Lotniska w Białej Podlaskiej przy Podlaskiej Wytwórni Samolotów

1924 - 1939 – dynamiczny rozwój Lotniska poprzez rosnącą produkcję Podlaskiej Wytwórni Samolotów (wyprodukowano łącznie 1506 samolotów 43 typów)

1939 – zniszczenie Lotniska w wyniku działań Wojsk Niemieckich

1940 – Lotnisko w Białej Podlaskiej zostaje odbudowane przez Wojska Niemieckie

1941 – Armia ZSSR przejmuje kontrole nad Lotniskiem

1945 –po zakończeniu II Wojny Światowej, Wojsko Polskie przejmuje kontrolę na Lotniskiem

1977 – w wyniku konsolidacji baz wojskowych w Polsce, Lotnisko w Białej Podlaskiej staje się jednym z najnowocześniejszych Lotnisk w Polsce (budowa głównego pasa DS-1/3300mx60m)

2000 - 2003 - próby uruchomienia cywilnego Lotniska w Białej Podlaskiej przez prywatnych inwestorów 2002r. – zamknięcie bazy wojskowej na Lotnisku, przekazanie gruntów do agencji Mienia Wojskowego

2002 – 2010 –lotnisko zamknięte dla ruchu lotniczego

2009 – na mocy Ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 144, poz. 901), grunty Lotniska zostają przekazane Miastu Biała Podlaska w formie darowizny

2010 – firma Biala Airport Sp. z o.o. (dawna nazwa Cargo Hub Warszawa-Biała Sp. z o.o.) wygrywa przetarg, na mocy którego podpisuje umowę dzierżawy Lotniska na okres 35 lat

2011 – firma Biala Airport uruchamia lądowisko pod numerem ewidencyjnym 69 Urzędu Lotnictwa Cywilnego"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz