Biała Podlaska,

wtorek, 28 lipca 2015

Z Pulsu Miasta: Co z portem lotniczym w Białej Podlaskiej?


Jaka infrastruktura jest w porcie lotniczym Biała Podlaska?

Lotnisko w Białej Podlaskiej jest wyposażone w dwie drogi startowe jedne z najdłuższych w Polsce z możliwością pełnej eksploatacji:

 • pas główny 3300×60 m
 • pas rezerwowy 2260×30 m
 • pasy lądowania, kołowania i strefy postojowe
 • pełna całodobowa ochrona
 • obszar o powierzchni ponad 70 ha przeznaczony do rozwoju zaplecza usług pasażerskich i transportowych z niezależnym dostępem,
 • podziemne zbiorniki do przechowywania ponad 5 mln litrów paliwa
 • osobna bocznica kolejowa zapewniająca bezpośredni dostęp do granicy.


Jak podają dane Urzędu Miasta, lotnisko w Białej Podlaskiej jest wyposażone w dwa pasy startowe w pełnej eksploatacji:- pas główny 3300m x 60m

- pas rezerwowy 2260m x 30m.

- pasy lądowania, kołowania, i strefy postojowe,

- pełna całodobowa ochrona,

- obszar o powierzchni ponad 70 ha przeznaczony do rozwoju zaplecza usług pasażerskich i transportowych z niezależnym dostępem,

- podziemne zbiorniki do przechowywania ponad 5 milionów litrów paliwa

- osobna bocznica kolejowa zapewniająca bezpośredni dostęp do granicy.Władze dość długo wiązały przyszłość lotniska z dużą inwestycją obiecaną przez tureckiego biznesmena Vahap Toy’a i jego spółki „Port Cargo”. Według nowego planu zagospodarowania portowi lotniczemu nie będą towarzyszyć już elementy infrastruktury, które planowano poprzednio podczas nieudanej inwestycji z Vahapen Toyem, czyli np. obiekty rekreacyjne i sportowe. Nadzieje wiąże się z zainteresowaniem ze strony firm: Interlink Finance Strategies, Pacific Holdings oraz SNC Lavalin. Obecnie przwiduje się stworzenie biznesplanu, pozyskanie inwestorów i przewoźników. Działa spółka „Port Lotniczy Biała Podlaska”, która za cel stawia sobie ożywienie tego lotniska. Niestety, wśród informacji na temat planów jego zagospodarowania nie można jednak znaleźć wartościowych koncepcji jego rozwoju.

W obecnej sytuacji ekonomicznej możliwe jest wprowadzenie w Białej Podlaskiej cywilnego portu lotniczego. Nastawione na masowego klienta lotnisko regionalne klientów przyciągnie niskimi opłatami lotniskowymi i dobrą organizacją. Konieczna jest zmiana regionalnej nazwy obecnie wojskowego lotniska w Białej Podlaskiej na nową, obejmującą większe aglomeracje i węzły transportowe w jego pobliżu, nawet jeśli te są odległe. Przejście graniczne w Terespolu powinno stanowić człon nazwy lotniska, ponieważ popularność tej nazwy (rocznie granicę w Terespolu przekracza 3,3 mln podróżnych). 

W przypadku Białej Podlaskiej będzie to nazwa „Port Lotniczy Brześć-Terespol” bądź też „Brześć- Biała Podlaska Airport” ewentualnie „Port Lotniczy Podlasie -Terespol” etc. W tym drugim przypadku to nazwa Biała Podlaska będzie dalej służyła identyfikacji komercyjnego lotniska, które w zamierzeniu projektu ma być bramą do systemu tanich połączeń lotniczych w Europie dla podróżnych pochodzących z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej i nie podlegających procesowi liberalizacji lotnictwa, który umożliwia pojawienie się oferty niskokosztowych przewoźników lotniczych. Kraje te i ich mieszkańcy nie mają możliwości korzystania z oferty nieakceptowanych tam tanich linii lotniczych, co jednak może zostać wykorzystane przez Białą Podlaskę w celu aktywizacji tego fragmentu infrastruktury. Lotnisko winno być połączone bezpłatną komunikacją autobusową z najbliższym węzłowym dworcem kolejowym oraz regularnymi kursami autobusowymi do największych miast regionu. Jeśli w przypadku Białej Podlaskiej byłoby to możliwe, winien zostać zbudowany przystanek kolejowy na pobliskiej linii kolejowej Warszawa- Terespol- Brześć, oraz powstać powinien zadaszony korytarz doprowadzający pasażerów lotniska na perony przystanku kolejowego. W tym celu wykorzystana może też zostać bocznica kolejowa, którą autobusy szynowe mogłyby dowozić pasażerów na granicę.

Byłe lotnisko wojskowe t.j.: 
 • grunt o powierzchni 327,1073 ha
 • budynek portu lotniczego z wieżą (1987 r.) o pow. użytk.2312 m2
 • budynek garażowy z kotłownią (1987 r.) o pow. użytk. 410 m2
 • ujęcie wody – hydrofornia
 • strzelnica samolotowa
 • ogrodzenie części lotniskowej o dł. 13.535 mb.
 • droga startowa DS -1 o pow. 197.188 m2
 • droga startowa DS -3 o pow. 61.822,5 m2
 • centralna płaszczyzna postoju samolotów PPS z instalacją oświetlenia o pow. 52.956 m2
 • płaszczyzna postoju samolotów PPS o pow. 13.320 m2
 • główne miejsce postoju samolotów CMP o pow. 21.350 m2
 • drogi kołowania DK o pow. 128.580 m2
 • drogi samochodowe o pow. 36.375 m2
 • linie energetyczne kablowe o dł. 13.133 mb.
 • wg http://www.bialaairport.pl/infrastruktura
Dawne plany zarządcy

Trzecim etapem rozbudowy Lotniska w Białej Podlaskiej jest jego transformacja z kategorii ICAO 3C na kategorię 4E. Podniesienie kategorii Lotniska będzie kluczowym czynnikiem determinującym możliwość obsługi cargo. W ramach tego etapu zostanie zmieniony pas główny Lotniska z DS3 na DS1, o wymiarach 3600 x 60m. Po zakończeniu tej fazy projektu, Lotnisko będzie mogło obsłużyć starty i lądowania samolotów cargo oraz pasażerskich o różnych rozmiarach oraz o różnych wymaganiach obsługowych.

Zakres prac trzeciego etapu:
 • Modernizacja głównego pasa startowego DS1, podniesienie kategorii PCN
 • Zakup oraz instalacja systemu ILS (Instrumental Landing System)
 • Zakup i instalacja urządzeń nawigacyjnych pasa startowego, dróg kołowania oraz płyt postojowych Construction of cargo handling facilities, including office buildings and hotel
 • Budowa infrastruktury obsługowej cargo, wraz przestrzenią biurową oraz hotelem
Lotnisko stanowi nieruchomość zabudowana położona w południowej części miasta Biała Podlaska, wykazana w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2009r. Nr. 3, poz. 12).
Zabudowę przedmiotowej nieruchomości stanowią:
 • budynek portu lotniczego z wieżą (1987r.) o pow. użyt. 2312 m²,
 • budynek garażowy z kotłownią (1987r.) o pow. użyt. 410 m²,
 • budynek eskadrowy (1982r.) o pow. użyt. 315 m²,
 • budynek eskadrowy (1978r.) o pow. użyt. 273 m²,
 • budynek trafostacji (1981r.) o pow. użyt. 365 m²,
 • 2 budynki trafostacji (1981r.) o pow. użyt. 84 m² każdy,
 • Budynek przepompowni ścieków (1987r.) o pow. użyt. 18 m²
oraz budowle
 • zasiek na opał z płyt betonowych,
 • ujęcie wody – hydrofornia,
 • strzelnica samolotowa,
 • ogrodzenie części lotniskowej o dł. 13.535 mb,
 • droga startowa DS.-1 o pow. 197.188 m²,
 • droga startowa DS.-3 o pow. 61.822,5 m²,
 • centralna płaszczyzna postoju samolotów PPS z instalacją oświetlenia o pow. 52.956 m²,
 • płaszczyzna postoju samolotów PPS o pow. 13.320 m²,
 • główne miejsce postoju samolotów CMP o pow. 21.350 m²,
 • drogi kołowania DK o pow. 128.580 m²,
 • drogi samochodowe o pow. 36.375 m²,
 • linie energetyczne kablowe o dł. 13.133 mb.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Białej Podlaskiej prowadzi księgi wieczyste Nr KW LU1B/00104218/1; KW LU1B/00101564/0; KW LU1B/00094393/7; KW LU1B/00103722/0 i KW LU1B/00095159/2 w których w dziale II wpisano Skarb Państwa – Agencja Mienia Wojskowego.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Biała Podlaska pod nazwą "Lotnisko", zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Nr IV/79/02 dnia 28 maja 2002 r. (Dziennik Urzędowy województwa lubelskiego nr 72, poz. 1534 z dnia 17.07.2002r.), teren działki nr 2005/54 należy do strefy oznaczonej symbolem A7, KL, u, zi – o funkcji tereny lotnisk.

Historia portu lotniczego

"LOTNISKO - PROJEKT >> Historia lotniska w Białej Podlaskiej
Historia Lotniska w Białej Podlaskiej


1924 – założenie Lotniska w Białej Podlaskiej przy Podlaskiej Wytwórni Samolotów

1924 - 1939 – dynamiczny rozwój Lotniska poprzez rosnącą produkcję Podlaskiej Wytwórni Samolotów (wyprodukowano łącznie 1506 samolotów 43 typów)

1939 – zniszczenie Lotniska w wyniku działań Wojsk Niemieckich

1940 – Lotnisko w Białej Podlaskiej zostaje odbudowane przez Wojska Niemieckie

1941 – Armia ZSSR przejmuje kontrole nad Lotniskiem

1945 –po zakończeniu II Wojny Światowej, Wojsko Polskie przejmuje kontrolę na Lotniskiem

1977 – w wyniku konsolidacji baz wojskowych w Polsce, Lotnisko w Białej Podlaskiej staje się jednym z najnowocześniejszych Lotnisk w Polsce (budowa głównego pasa DS-1/3300mx60m)

2000 - 2003 - próby uruchomienia cywilnego Lotniska w Białej Podlaskiej przez prywatnych inwestorów 2002r. – zamknięcie bazy wojskowej na Lotnisku, przekazanie gruntów do agencji Mienia Wojskowego

2002 – 2010 –lotnisko zamknięte dla ruchu lotniczego

2009 – na mocy Ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 144, poz. 901), grunty Lotniska zostają przekazane Miastu Biała Podlaska w formie darowizny

2010 – firma Biala Airport Sp. z o.o. (dawna nazwa Cargo Hub Warszawa-Biała Sp. z o.o.) wygrywa przetarg, na mocy którego podpisuje umowę dzierżawy Lotniska na okres 35 lat

2011 – firma Biala Airport uruchamia lądowisko pod numerem ewidencyjnym 69 Urzędu Lotnictwa Cywilnego"

środa, 1 lipca 2015

Odpowiedzi władz miasta w sprawie portu lotniczego

Witam,
w województwie lubelskim powstało lotnisko w Świdniku. Samorząd województwa nigdy nie był zainteresowany powstaniem portu pasażerskiego w Białej Podlaskiej. Inwestycja nie miałaby finansowania. Lotnisko należy do samorządu oraz część do Agencji Mienia Wojskowego. W minionych latach lotniskiem zarządzała spółka Biała Airport, której zadaniem było stworzenie portu cargo. Nie udało się to im. O aktualnych pomysłach dotyczących tego terenu napisałem Panu w poprzednim mailu. Powstanie specjalnej podstrefy ekonomicznej, która da pracę wielu mieszkańcom Białej Podlaskiej jest priorytetem dla samorządu lokalnego. Drugim priorytetem jest podpisane umowy ze Szkołą Orląt w Dęblinie, która będzie w Białej Podlaskiej kształcić pilotów. Dodatkowo chcemy współpracować z aeroklubami

Pozdrawiam,
Michał Trantau
Rzecznik Prasowy Prezydenta Białej Podlaskiej

na jakiej podstawie (analizy, dokumenty) władze miasta wyrokują o nieopłacalności portu pasażerskiego? – Biała Podlaska nie rozważa budowy portu pasażerskiego, gdyż takie jest w Świdniku.
- Podlasie jest największym regionem Europy bez portu pasażerskiego – to pytanie do samorządu województwa Podlaskiego (Biała Podlaska jest w wojewódzkie Lubelskim)
- czyją własnością jest port lotniczy obecnie? – część lotniska jest we władaniu miasta i zarządzana przez Zakład Gospodarki Lokalowej, część należy do Agencji Mienia Wojskowego.
- jaka jest rola władz miasta – o planach już Panu napisałem.
- czy władze miasta próbowały sondować wśród przewoźników lotniczych szanse uruchomienia portu lotniczego? Czy nie próbowały chociaż sprawdzić, czy przewoźnicy lotniczy byliby zainteresowani zaoferowaniem połączeń? Biała Podlaska nie rozważa budowy portu pasażerskiego, gdyż takie jest w Świdniku.
Reasumując, samorządu Białej Podlaskiej nie stać na uruchomienia portu pasażerskiego, a władze województwa ulokowały port lotniczy pasażerski w Świdniku
pozdrawiam

 
A czy słyszał Pan że Podlasie jest największym regionem UE bez czynnego portu lotniczego?
Nie rozumiem Państwa opinii że inwestycja nie miałaby finansowania. Budowa najtańszego terminalu tanich linii lotniczych to wydatek od 3 do 6 mln PLN. W Radomiu zakupiono używany terminal tanich linii lotniczych za około 2 mln PLN.
Czy jest możliwość przeprowadzenia wywiadu z władzami miasta w sprawie pomysłów i planów na port lotniczy?
Pozdrawiam,
Adam

Fot. Jedna z propozycji połączenia kolejowego