Biała Podlaska,

wtorek, 28 lipca 2015

Jaka infrastruktura jest w porcie lotniczym Biała Podlaska?

Lotnisko w Białej Podlaskiej jest wyposażone w dwie drogi startowe jedne z najdłuższych w Polsce z możliwością pełnej eksploatacji:

 • pas główny 3300×60 m
 • pas rezerwowy 2260×30 m
 • pasy lądowania, kołowania i strefy postojowe
 • pełna całodobowa ochrona
 • obszar o powierzchni ponad 70 ha przeznaczony do rozwoju zaplecza usług pasażerskich i transportowych z niezależnym dostępem,
 • podziemne zbiorniki do przechowywania ponad 5 mln litrów paliwa
 • osobna bocznica kolejowa zapewniająca bezpośredni dostęp do granicy.


Jak podają dane Urzędu Miasta, lotnisko w Białej Podlaskiej jest wyposażone w dwa pasy startowe w pełnej eksploatacji:- pas główny 3300m x 60m

- pas rezerwowy 2260m x 30m.

- pasy lądowania, kołowania, i strefy postojowe,

- pełna całodobowa ochrona,

- obszar o powierzchni ponad 70 ha przeznaczony do rozwoju zaplecza usług pasażerskich i transportowych z niezależnym dostępem,

- podziemne zbiorniki do przechowywania ponad 5 milionów litrów paliwa

- osobna bocznica kolejowa zapewniająca bezpośredni dostęp do granicy.Władze dość długo wiązały przyszłość lotniska z dużą inwestycją obiecaną przez tureckiego biznesmena Vahap Toy’a i jego spółki „Port Cargo”. Według nowego planu zagospodarowania portowi lotniczemu nie będą towarzyszyć już elementy infrastruktury, które planowano poprzednio podczas nieudanej inwestycji z Vahapen Toyem, czyli np. obiekty rekreacyjne i sportowe. Nadzieje wiąże się z zainteresowaniem ze strony firm: Interlink Finance Strategies, Pacific Holdings oraz SNC Lavalin. Obecnie przwiduje się stworzenie biznesplanu, pozyskanie inwestorów i przewoźników. Działa spółka „Port Lotniczy Biała Podlaska”, która za cel stawia sobie ożywienie tego lotniska. Niestety, wśród informacji na temat planów jego zagospodarowania nie można jednak znaleźć wartościowych koncepcji jego rozwoju.

W obecnej sytuacji ekonomicznej możliwe jest wprowadzenie w Białej Podlaskiej cywilnego portu lotniczego. Nastawione na masowego klienta lotnisko regionalne klientów przyciągnie niskimi opłatami lotniskowymi i dobrą organizacją. Konieczna jest zmiana regionalnej nazwy obecnie wojskowego lotniska w Białej Podlaskiej na nową, obejmującą większe aglomeracje i węzły transportowe w jego pobliżu, nawet jeśli te są odległe. Przejście graniczne w Terespolu powinno stanowić człon nazwy lotniska, ponieważ popularność tej nazwy (rocznie granicę w Terespolu przekracza 3,3 mln podróżnych). 

W przypadku Białej Podlaskiej będzie to nazwa „Port Lotniczy Brześć-Terespol” bądź też „Brześć- Biała Podlaska Airport” ewentualnie „Port Lotniczy Podlasie -Terespol” etc. W tym drugim przypadku to nazwa Biała Podlaska będzie dalej służyła identyfikacji komercyjnego lotniska, które w zamierzeniu projektu ma być bramą do systemu tanich połączeń lotniczych w Europie dla podróżnych pochodzących z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej i nie podlegających procesowi liberalizacji lotnictwa, który umożliwia pojawienie się oferty niskokosztowych przewoźników lotniczych. Kraje te i ich mieszkańcy nie mają możliwości korzystania z oferty nieakceptowanych tam tanich linii lotniczych, co jednak może zostać wykorzystane przez Białą Podlaskę w celu aktywizacji tego fragmentu infrastruktury. Lotnisko winno być połączone bezpłatną komunikacją autobusową z najbliższym węzłowym dworcem kolejowym oraz regularnymi kursami autobusowymi do największych miast regionu. Jeśli w przypadku Białej Podlaskiej byłoby to możliwe, winien zostać zbudowany przystanek kolejowy na pobliskiej linii kolejowej Warszawa- Terespol- Brześć, oraz powstać powinien zadaszony korytarz doprowadzający pasażerów lotniska na perony przystanku kolejowego. W tym celu wykorzystana może też zostać bocznica kolejowa, którą autobusy szynowe mogłyby dowozić pasażerów na granicę.

Byłe lotnisko wojskowe t.j.: 
 • grunt o powierzchni 327,1073 ha
 • budynek portu lotniczego z wieżą (1987 r.) o pow. użytk.2312 m2
 • budynek garażowy z kotłownią (1987 r.) o pow. użytk. 410 m2
 • ujęcie wody – hydrofornia
 • strzelnica samolotowa
 • ogrodzenie części lotniskowej o dł. 13.535 mb.
 • droga startowa DS -1 o pow. 197.188 m2
 • droga startowa DS -3 o pow. 61.822,5 m2
 • centralna płaszczyzna postoju samolotów PPS z instalacją oświetlenia o pow. 52.956 m2
 • płaszczyzna postoju samolotów PPS o pow. 13.320 m2
 • główne miejsce postoju samolotów CMP o pow. 21.350 m2
 • drogi kołowania DK o pow. 128.580 m2
 • drogi samochodowe o pow. 36.375 m2
 • linie energetyczne kablowe o dł. 13.133 mb.
 • wg http://www.bialaairport.pl/infrastruktura
Dawne plany zarządcy

Trzecim etapem rozbudowy Lotniska w Białej Podlaskiej jest jego transformacja z kategorii ICAO 3C na kategorię 4E. Podniesienie kategorii Lotniska będzie kluczowym czynnikiem determinującym możliwość obsługi cargo. W ramach tego etapu zostanie zmieniony pas główny Lotniska z DS3 na DS1, o wymiarach 3600 x 60m. Po zakończeniu tej fazy projektu, Lotnisko będzie mogło obsłużyć starty i lądowania samolotów cargo oraz pasażerskich o różnych rozmiarach oraz o różnych wymaganiach obsługowych.

Zakres prac trzeciego etapu:
 • Modernizacja głównego pasa startowego DS1, podniesienie kategorii PCN
 • Zakup oraz instalacja systemu ILS (Instrumental Landing System)
 • Zakup i instalacja urządzeń nawigacyjnych pasa startowego, dróg kołowania oraz płyt postojowych Construction of cargo handling facilities, including office buildings and hotel
 • Budowa infrastruktury obsługowej cargo, wraz przestrzenią biurową oraz hotelem
Lotnisko stanowi nieruchomość zabudowana położona w południowej części miasta Biała Podlaska, wykazana w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2009r. Nr. 3, poz. 12).
Zabudowę przedmiotowej nieruchomości stanowią:
 • budynek portu lotniczego z wieżą (1987r.) o pow. użyt. 2312 m²,
 • budynek garażowy z kotłownią (1987r.) o pow. użyt. 410 m²,
 • budynek eskadrowy (1982r.) o pow. użyt. 315 m²,
 • budynek eskadrowy (1978r.) o pow. użyt. 273 m²,
 • budynek trafostacji (1981r.) o pow. użyt. 365 m²,
 • 2 budynki trafostacji (1981r.) o pow. użyt. 84 m² każdy,
 • Budynek przepompowni ścieków (1987r.) o pow. użyt. 18 m²
oraz budowle
 • zasiek na opał z płyt betonowych,
 • ujęcie wody – hydrofornia,
 • strzelnica samolotowa,
 • ogrodzenie części lotniskowej o dł. 13.535 mb,
 • droga startowa DS.-1 o pow. 197.188 m²,
 • droga startowa DS.-3 o pow. 61.822,5 m²,
 • centralna płaszczyzna postoju samolotów PPS z instalacją oświetlenia o pow. 52.956 m²,
 • płaszczyzna postoju samolotów PPS o pow. 13.320 m²,
 • główne miejsce postoju samolotów CMP o pow. 21.350 m²,
 • drogi kołowania DK o pow. 128.580 m²,
 • drogi samochodowe o pow. 36.375 m²,
 • linie energetyczne kablowe o dł. 13.133 mb.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Białej Podlaskiej prowadzi księgi wieczyste Nr KW LU1B/00104218/1; KW LU1B/00101564/0; KW LU1B/00094393/7; KW LU1B/00103722/0 i KW LU1B/00095159/2 w których w dziale II wpisano Skarb Państwa – Agencja Mienia Wojskowego.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Biała Podlaska pod nazwą "Lotnisko", zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Nr IV/79/02 dnia 28 maja 2002 r. (Dziennik Urzędowy województwa lubelskiego nr 72, poz. 1534 z dnia 17.07.2002r.), teren działki nr 2005/54 należy do strefy oznaczonej symbolem A7, KL, u, zi – o funkcji tereny lotnisk.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz